Siedziby

Projekt – Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Prowadzącym szkolenie była Paulina Kaniecka – doświadczony instruktor BLS, ratownik medyczny, wykładowca w szkole wyższej. W ramach tego zadania zostały przeprowadzone cztery dziesięciogodzinne edycje – w sumie 40 godzin szkoleniowych. Poszczególne odbywały się kolejno:
– I edycja – 11.06. – 18.06.2012 r.
– II edycja – 12.06. – 19.06.2012 r.
– III edycja – 26.06. – 03.07.2012 r.
– IV edycja – 28.08. – 30.08.2012 r.

W zrealizowanych blokach wzięło udział dwudziestu pracowników firmy Olpol, po pięciu w każdym . Beneficjenci projektu poznali podstawy prawne udzielania pomocy przedmedycznej,rodzaje urazów izolowanych i wielonarządowych – rozpoznanie i zabezpieczenie,rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia u dzieci i dorosłych, zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej,zasady użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. Prowadzący przeprowadził również instruktarz dotyczący wydobycia rannego z wraku pojazdu. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony pracowników. Wg opinii większości dzięki nim mogli pogłębić już posiadaną i zdobyć nową wiedzę nt. wymienione wyżej. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród beneficjentów na początku i końcu szkolenia jasno wskazują, że poziom umiejętności we wskazanym zakresie wzrósł. Ankietowani ocenili bardzo wysoko, zarówno organizację szkolenia, jak również profesjonalizm i pracę prowadzącego. Poszczególne edycje odbyły się zgodnie z harmonogramem, zaplanowane tematy zostały w pełni zrealizowane. Beneficjenci otrzymali materiały dydaktyczne w postaci płyt CD i poradników o ratownictwie medycznym. Szkolenie rozpoczęło 20 pracowników, zaś ukończyło 19, ci otrzymali certyfikaty ukończenia.


Prowadzący szkolenie
Paulina Kaniecka

olpol_ue

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.