Siedziby

Projekt – Szkolenie „Techniki sprzedaży i windykacja należności”

Szkolenie zostało zakończone. W jego ramach przeprowadzono dwie edycje, każda po 16 godzin w systemie 4 spotkań trwających po 4 godziny. Pierwsza edycja trwała od 27 lutego do 26 marca, druga od 2 kwietnia do 7 maja 2012 roku. Wsparciem zostało objętych 10 pracowników firmy Olpol. Szkolenie umożliwiło uczestnikom nabycie oraz rozwinięcie posiadanych umiejętności komunikowania się z klientem i podejmowania skutecznych negocjacji handlowych. Poza tym prowadzący przekazał obecnym wiedzę dotyczącą współczesnych technik sprzedaży, asertywności w kontaktach z klientem trudnym oraz radzenia sobie negatywnymi emocjami i stresem. Działania w ramach zadania obejmowały obszar promocji, zarządzania reklamą i strategią firmy. Beneficjenci uzyskali praktyczną wiedzę na temat prawnych aspektów windykacji należności, poprawy ściągalności zobowiązań. Powyższe działania pozwolą pracownikom osiągnąć w przyszłości wymierne efekty pracy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.


Prowadzący szkolenie
Adam Kułakowski

olpol_ue

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.