Siedziby

Projekt – Szkolenie „Zarządzanie wiekiem w firmie”

Celem szkolenia byłopoznanie możliwości wykorzystania zasobów ludzkich w firmie. W szczególności poznanie cech, dyspozycji, kompetencjii umiejętności, jakimi ma się charakteryzować kapitał ludzki. W jego ramach odbyły się 3 czterogodzinne spotkania trwające od 12.10. do 07.12.2012 r.
Uczestnikami w/w formy wsparcia byli współwłaściciele spółki. Beneficjenci wzięli udział w badaniu ankietowym na początku i na końcu szkolenia. Wyniki określiły poziom samooceny wiedzy i umiejętności z przedmiotowego tematu. Oprócz tego uczestnicy wypełnili ankietę dot. organizacji szkolenia, jego prowadzenia, jakości materiałów szkoleniowych etc. Na ostatnich zajęciach właściciele przystąpili również do testu sprawdzającego ich wiedzę z zarządzania wiekiem, po zaliczeniu, którego otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia. Poruszone podczas zajęć tematy to m.in.: pojęcie zarządzania wiekiem, korzyści, ważność z punktu widzenia demografii, wykorzystanie doświadczenia pracowników zaawansowanych wiekowo, strategiczne rozwiązania i działania operacyjne, praktyczne przykłady rozwiązań stosowanych w krajowych i zagranicznych firmach.


Prowadzący szkolenie
Bożena Dzwonkowska

olpol_ue

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.