Siedziby

O projekcie

projekt3-banner

Projekt realizowany z Funduszy Europejskich pt. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby spółki Olpol – etap I ”

 

Projekt polega na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych na potrzeby spółki Olpol. W projekcie zaplanowano wykonanie prac budowlanych na działkach nr 49/41,49/42, 49/43, 49/35 obręb 149 w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 72 o łącznej powierzchni 3,8537 ha. Ponadto, w celu uzbrojenia ww. działek, prace budowlane będą przebiegały również przez działkę nr 49/23 ob.149 m. Olsztyn.

Zakres inwestycji obejmie wykonanie następujących prac:

1) położenie sieci kanalizacji sanitarnej

2) położenie sieci kanalizacji deszczowej

3) położenie sieci wodociągowej

4) przebudowa nawierzchni jezdni i miejsc postojowych

 

Głównym celem projektu jest kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przeznaczonego pod inwestycję spółki Olpol. Na terenie będącym przedmiotem kompleksowego uzbrojenia, po zakończeniu prac związanych z uzbrojeniem przedsiębiorca rozpocznie właściwą inwestycję – budowę hal produkcyjno-magazynowych przeznaczonych pod wynajem. Powstała w ramach projektu infrastruktura zostanie w pełni wykorzystana na potrzeby rozbudowy przedsiębiorstwa.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 564 749,22 zł