Siedziby

Dodatki adblue

Ad Blue® jest substancja o bardzo wysokiej jakości i czystości, specjalnie stworzona dla samochodów z katalizatorami z systemem dopalania gazów SCR. Wtryskując Ad Blue® do katalizatora SCR, zanieczyszczające gazy powodujące smog i kwaśne deszcze ( takie jak tlenek azotu – NOx) zostają natychmiast zredukowane w nieszkodliwy azot i wodę. Tylko dzięki Ad Blue® można osiągnąć optymalny efekt procesu katalitycznego. Ad Blue® jest zalecane przez producentów samochodów ciężarowych.

Silnik diesla od wielu już dziesięcioleci ze względu na swoją odporność, ekonomiczność i niezawodność jest najlepszym rodzajem napędu w autobusach miejskich i samochodach ciężarowych. Jest to silnik spalinowy o najwyższym współczynniku sprawności, bezkonkurencyjny w ograniczeniu emisji CO2. Obecne konstrukcje są w stanie spełnić wymagania dla silnika Euro IV (2005) i Euro V (2008) oraz EEV (Enhanced Environmentally-Friendly Vehicle = usprawniony pojazd przyjazny dla środowiska).

Cel ten został osiągnięty – w warunkach specjalnych wymagań ze względu na typowy dla silnika diesla konflikt między zmniejszeniem emisji NOx i cząstek stałych (PM) – dzięki jednoczesnemu zastosowaniu:

  • usprawnionej technologii paliwa,
  • środkom technicznym zastosowanym w silniku,
  • skutecznej końcowej obróbce spalin, gdzie można wybierać między dwiema strategiami: 1/ AGR + CRT albo 2/ optymalizacja emisji PM + SCR.

Główną zasadą strategii SCR jest zredukowanie wewnątrz silnika emisji PM i redukcja zwiększonej wówczas emisji NOx przez wprowadzenie techniki SCR (selektywna redukcja katalityczna). Pozwala to na zminimalizowanie zużycia paliwa (o 6% w stosunku do Euro III). Wszyscy europejscy producenci stosują już takie prototypy w próbach na większą skalę. Technika SCR nie jest wrażliwa na zawartość siarki w paliwie, co ułatwi przewozy transgraniczne, zwłaszcza do Europy Wschodniej. Ponadto przy trudnościach zaopatrzeniowych w zakresie środka redukcyjnego, ruch samochodów ciężarowych może się odbywać bez stosowania tego środka. Jest to wyraźna zaleta w transgranicznym ruchu samochodów ciężarowych, zapewniająca „Operational Simplicity”.

Dla uzyskania standardu Euro IV potrzebny jest 4-proc. dodatek Ad Blue®, a dla sprostania wymaganiom Euro V 5-6-proc. Oznacza to potrzebę zainstalowania w samochodzie dodatkowego zbiornika. Trwałość Ad Blue® jest nieograniczona, a zapach jest znacznie słabszy od alternatywnego środka redukcyjnego – węglanu amonowego w postaci stałej, rozpuszczonego w oleju. Po ogrzaniu w samochodzie (np. w oleju napędowym, wodzie z układu chłodzenia lub przez zewnętrzne źródło ciepła) jest on wtryskiwany w postaci gazowej do katalizatora SCR. Ten środek umożliwia prawie 3-krotnie większy przebieg i dlatego jest proponowany dla autobusów miejskich i transportu samochodowego.