Siedziby

O projekcie

„Konkretna nauka – Skuteczne działanie. Podniesienie kwalifikacji kadry pracowniczej i zarządzającej firmy OLPOL Antoni Wawrzyn Sp. J. przez szkolenia ogólne”

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany
w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych o doradztwo dla przedsiębiorstw.

Beneficjentemprojektu jest firma OLPOL Antoni Wawrzyn Sp. J. w Olsztynie.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 02.01.2012 do 21.12.2012.

W ramach projektu organizowane są działania skierowane do kadry pracowniczej i zarządzającej firmy OLPOL Antoni Wawrzyn Sp. J. takie jak:
• Szkolenie „1 na 1” dla osoby50+ „Obsługa komputera i programów biurowych Ms Office”
• Szkolenie „Obsługa programów biurowych Ms Office”
• Szkolenie „Język angielski z elementami etykiety biznesowej – poziom podstawowy”
• Szkolenie „Język angielski z elementami etykiety biznesowej – poziom średniozaawansowany”
• Szkolenie „Język angielski z elementami etykiety biznesowej – poziom zaawansowany”
• Szkolenie „Techniki sprzedaży i windykacja należności”
• Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
• Szkolenie „Zarządzanie wiekiem w firmie”

Strona internetowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
www.efs.gov.pl
Strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie – Instytucji Pośredniczącej:
www.up.gov.pl
Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego- Instytucji Zarządzającej:
www.mrr.gov.pl

olpol_ue

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.