Siedziby

Projekt – Szkolenie „Obsługa programów biurowych Ms Office”

Celem szkolenia było podniesienie wśród pracowników OLPOL praktycznych i teoretycznych kwalifikacji informatycznych. W ramach formy wsparcia zostały utworzone dwie grupy szkoleniowe liczące po 4 uczestników. Każda grupa brała udział w 80 godzinnym programie szkoleniowym. Grupa 1 – realizacja szkolenia od 02.02.2012 r. do 29.11.2012 r., Grupa 2 – realizacja szkolenia od 17.02.2012 r. do 30.11.2012 r. Uczestnicy szkolenia, podczas jego realizacji, wzięli udział w badaniach, polegających na wypełnieniu ankiet ewaluacyjnych dot. samooceny umiejętności (początek, środek i koniec szkolenia) oraz mówiące o ocenie organizacji, pracy prowadzącego, czy jakości materiałów szkoleniowych (środek i koniec szkolenia). Wyniki ankiet jasno wskazują, że uczestnicy znacząco podnieśli kwalifikacje z zakresu obsługi programów biurowych. Poza tym według ich opinii szkolenie zostało zrealizowane w sposób profesjonalny, a zajęcia przeprowadzone interesująco, uwzględniając potrzeby pracowników. Analiza ankiet, przeprowadzonych na końcu szkolenia, jasno wskazuje wysoki poziom świadczonej usługi, jak również wysoką jakość materiałów szkoleniowych, które sukcesywnie były wręczane uczestnikom. Według opinii specjalisty ds. monitoringu, opartej na obserwacji, na wynikach ankiet i wynikach testu sprawdzającego wiedzę uczestników po ukończonym szkoleniu, prowadzący wykazał się bogatą wiedzą i praktycznym doświadczeniem zawodowym, którymi podzielił się za pomocą profesjonalnych metod. Pracownicy OLPOL w trakcie szkolenia znacząco poszerzyli swoje umiejętności i wiedzę w zakresie obsługi: Ms Excel, Ms Power Point, Ms Word i Ms Outlook. Pozytywne wyniki testu sprawdzającego zdobytą wiedzę uprawniły ośmiu beneficjentów do otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia.


Prowadzący szkolenie
Wojciech Ulatowski

olpol_ue

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.