Siedziby

Projekt – Szkolenie „Bezpieczna i optymalna jazda samochodem”

Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji pracowników firmy z zakresu bezpiecznego poruszania się samochodem służbowym. Szkolenie odbyło się w dniu 9 grudnia 2012 r. Warunkiem udziału w nim było ukończenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zimowa aura, temperatura poniżej zera pozwoliły na przygotowanie nietypowego treningu. Ośnieżone tory, ograniczone oponami i kartonami dały niepowtarzalną okazję nauki w ekstremalnych warunkach, choć w sposób bezpieczny. Szkolenie zakończone praktycznym testem, którego celem było zapewnienie, iż pracownicy są dobrze ugruntowani w podstawowych zasadach bezpiecznej jazdy i potrafią dostatecznie użyć swojej wiedzy i umiejętności w praktyce. W trakcie testu instruktor oceniał: slalom, różne rodzaje hamowania tj. hamowanie bez blokowania kół, hamowanie z ominięciem przeszkody, hamowanie awaryjne, właściwe korzystanie z pedału przyspieszenia, sprzęgła, biegów, hamulca ręcznego i kierownicy, prędkość i technikę w momencie wchodzenia w zakręt, prawidłowość i efektywność użycia lusterek przed zmianą kierunku, zwolnieniem lub zatrzymaniem się. Uczestnicy szkolenia przystąpili na początku i końcu szkolenia do ankiety z samooceny wiedzy i umiejętności z przedmiotowego zakresu. Na koniec wypełnili również kwestionariusz z oceną m.in. organizacji szkolenia, prowadzenia zajęć etc. Wszyscy uczestnicy szkolenia zaliczyli test wynikiem pozytywnym, tym samym otrzymali certyfikaty udziału w szkoleniu.


Prowadzący szkolenie
Marcin Abramowski

olpol_ue

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.