Siedziby

Projekt – Szkolenie „Język angielski z elementami etykiety biznesowej – poziom zaawansowany”

W ramach projektu odbyło się 180 godzinne szkolenie (90 dwugodzinnych spotkań). Beneficjentami formy wsparcia było dwóch pracowników firmy. Plan zajęć obejmował: kształcenie umiejętności pisania, czytania, wymowy, odgrywanie ról sytuacyjnych z użyciem przedmiotowego języka, zajęcia gramatyczne. Uczestnicy poznali również słownictwo ściśle związane z branżą motoryzacyjną. Na ostatnich zajęciach beneficjenci przystąpili do testu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Zostali również poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych oraz formularza określającego jakość usługi i poziom przygotowania osoby prowadzącej. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.


Prowadzący szkolenie
Carmel Vincent Cassar

olpol_ue

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.